DenHaagNieuwsbord.nl
  1. Kamer ontevreden over extra tijd IND-beoordeling asielaanvraag

Kamer ontevreden over extra tijd IND-beoordeling asielaanvraag

DEN HAAG - De Tweede Kamer is ontevreden over het wetsvoorstel om de wettelijke termijn te verlengen waarop een besluit moet worden genomen over een asielaanvraag. De redenen van die ontevredenheid verschillen, maar de Kamer is het er wel over eens dat het voorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) niet de oplossing is voor de dichtgeslibde asielketen. Het is nog niet duidelijk of het wetsvoorstel de steun krijgt van een Kamermeerderheid, zo is na het debat over het wetsvoorstel duidelijk geworden.PVV, VVD, NSC en SGP hameren er vooral op dat de instroom van asielzoekers omlaag moet. Als die op een aantal punten wordt aangescherpt, lijken zij het voorstel van Van der Burg wel te gaan steunen. GroenLinks-PvdA, D66 en SP willen dat in ieder geval niet doen.Onder meer PVV, VVD en SGP vinden het wetsvoorstel niet ver genoeg gaan. Deze fracties, waarvan PVV en VVD aan het onderhandelen zijn over en nieuwe kabinet, vinden dat er een einde moet komen aan de dwangsommen die de IND aan een asielzoeker moet betalen als de dienst niet binnen de wettelijke termijn over de aanvraag heeft beslist. Asielzoekers die niet naar een afspraak bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst komen, moeten hard worden aangepakt, willen VVD en SGP bovendien. Daarbij denken de fracties aan het stopzetten van de asielaanvraag.Achterstand wegwerken 'duurt jaren'GroenLinks-PvdA, D66 en SP hebben er moeite mee dat deze kwetsbare mensen nog langer in onzekerheid moeten blijven zitten. Als het wetsvoorstel van kracht wordt, komt de maximale wettelijke beslistermijn uit op 21 maanden. Recent is die al verlengd naar 15 maanden.Van der Burg erkent dat "we op andere punten de boel op orde moeten krijgen", zoals de instroombeperking van asielzoekers. Maar ook als de nu formerende partijen daarover tot overeenstemming komen, dan nog duurt het jaren voordat de achterstand bij de IND is weggewerkt, tekende hij daar meteen bij aan.BBBBBB was niet bij het debat aanwezig. Woordvoerder Mona Keijzer was woensdagmiddag bij de informatiegesprekken. Desgevraagd laat ze aan het ANP weten dat haar partij nog geen standpunt over het wetsvoorstel heeft bepaald.

Lees het volledige artikel bij ANP Politieke monitor.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Redactie denhaagnieuwsbord.nl
Redactie denhaagnieuwsbord.nl

Nieuws door ANP Politieke monitor. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten